WIECZÓR KOLĘD

WIECZÓR KOLĘD


chór i orkiestra kameralna Teatru Wielkiego

dyrygent Mariusz Otto

W programie: ulubione kolędy polskie i innych narodów


Chór Teatru Wielkiego od lat cieszy się najwyższą marką wśród polskich chórów operowych, co często podkreślają krytycy. Miłą okazją do spotkania publiczności z chórem będzie Wieczór kolęd, w czasie którego zabrzmią najpiękniejsze kolędy z repertuaru polskiego i zagranicznego.
Trudno o lepszą propozycję muzycznego wprowadzenia w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.


Powrót do góry