28.04.2017 r. - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 4 oświadczenie
7. załącznik nr 5 wykaz usług
8. załącznik nr 6 wykaz osób
9. załącznik nr 7 oświadczenie o przynależności go grupy kapitałowej
10. załącznik nr 8 oświadczenie

23.11.2016 r. - Dostawa energii elektrycznej obejmującą kompleksową usługę dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej 

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 3 oświadczenie
5. załącznik nr 4_oświadczenie o przynleżności do grupy kapitałowej
6. wyjaśnienia treści SIWZ 28112016
7. informacja z art. 86 ust. 5
8. zawiadomienie o wyborze oferty 07122016

15.11.2016 r. - Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
4a. załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia mapki
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 3 i 4 do wzoru umowy
7. załącznik nr 4 oświadczenie
8. załącznik nr 5 wykaz usług
9. załącznik nr 6 wykaz osób
10. załącznik nr 7 oświadczenie o przenależnosci do grupy kapitałowej
11. zmiana treści SIWZ_19112016
12. informacja z art. 86 ust. 5
13. zawiadomienie o wyborze oferty 0212201622.09.2016 r. - Najem multimedialnych projektorów 332/04/16

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opis projektorów i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
5. załącznik nr 3 wzór umowy
6. załącznik nr 4 oświadczenie
7. załącznik nr 5_wykaz dostaw
8. załącznik nr 6_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
9. wyjaśnienia treści SIWZ_26092016
10. informacja art. 86 ust. 5
11. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

06.07.2016 r. - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych 332/02/16

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_wzór umowy
5. załącznik nr 3_wykaz usług
6
załącznik nr 4_wykaz narzędzi
7. załącznik nr 5_lista podmiotów grupa kapitałowa
8. zawiadomienie o wyborze oferty

06.07.2016 r. - Wykonanie usług transportowych  332/03/16
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istitnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_wzór umowy
5. załącznik nr 3_wykaz usług
6. załącznik nr 4_wykaz narzędzi
7. załącznik nr 5_wykaz osób
8. załącznik nr 6_lista podmiotów grupa kapitałowa
9. zawiadomienie o wyniku postępowania

27.04.2016 - Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej 332/01/16

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. załącznik nr 1 formularz ofertowy
4. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-opis
5. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 1
6. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 2
7. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 3
8. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 4
9. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 5
10. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 6
11. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 7
12. załącznik nr 2 opz projekt wykonawczy-rysunek 8
13. załącznik nr 2 opz przedmiar robót

14. załącznik nr 2 opz stwior
15. załącznik nr 3 wzór umowy

16. załącznik nr 4 wykaz robót
17. załącznik nr 5 lista podmiotów
18. załącznik nr 6 wykaz osób
19. wyjaśnienia treści SIWZ_06052016

20. załącznik do wyjaśnień treści SIWZ_06052016
21. zawiadomienie o wyborze oferty

17.02.2016 - Dostawa tkanin

plik do pobrania
1. Ogloszenie o zamowieniu

2. Ogloszenie o udzieleniu zamówienia8.12.2015 - Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki oraz sprzątanie terenów zewnętrznych.

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1 do zał. 2- mapa Teatr ul. Fredry
4. załącznik nr 1_formularz ofertowy
5. załącznik nr 2 do zał.2-mapa Dom Aktora
6. załącznik nr 2_opis przedmiotu zamówienia
7. załącznik nr 3_wzor umowy  
8. załącznik nr 3 i 4 do umowy
9. załącznik nr 4_wykaz usług
10. załącznik nr 5_wykaz osób
11. załącznik nr 6_lista podmiotów grupa kapitałowa 
12. Wyjasnienia treści SIWZ_11122015
8.12.2015 - Dostawa energii elektrycznej obejmującą kompleksową usługę dystrybucji
oraz sprzedaży energii elektrycznej dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_lista podmiotów grupa kapitałowa
5. wyjasnienia treści SIWZ_11122015
6. wyjasnienia treści SIWZ_11122015_2
8.12.2015 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

pliki do pobrania
1. Ogloszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. załącznik nr 1_formularz ofertowy
4. załącznik nr 2_wzór umowy
5. załącznik nr 3_wykaz usług
6. załącznik nr 4_wykaz narzędzi
7. załącznik nr 5_lista podmiotów grupa kapitałowa

18.11.2015 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych - UNIEWAŻNIONE

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. SIWZ
3. zał.nr 1-oferta
4. zał.nr 2-formularz cenowy 
5. zał.nr 3-oświadczenie z art.22       zał.nr 3a-oświadczenie z art.24
6. zał nr 4 - projekt umowy 
7. zał.nr 5-wykaz usług
8. zał.nr 6-podwykonawcy
9. zał. nr 7-grupa kapitałowa
10. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


17.11.2015 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych - UNIEWAŻNIONE

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamowieniu
2. SIWZ
3. zał.nr 1-oferta
4. zał.nr 2-formularz cenowy 
5. zał.nr 3-oświadczenie z art.22       zał.nr 3a-oświadczenie z art.24
6. zał nr 4 - projekt umowy 
7. zał.nr 5-wykaz usług
8. zał.nr 6-podwykonawcy
9. zał. nr 7-grupa kapitałowa
10. zawiadomienie o unieważneniu postępowania

03.11.2015 - Wynajem multimedialnych projektorów na potrzeby Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1-oferta
4. Załącznk nr 2 -formularz cenowy
5. Załącznik nr 3a-oświadczenie z art.22
6. Załącznik nr 3b-oświadczenie z art.24
7. Załącznik nr 4-wykaz usług
8. Załącznik nr 5 - projekt umowy
9. Załącznik nr 6-lista kapitałowa
10. protokol_przekazania_projektory
11. protokol_odbioru_projektory

24.07.2015 - Przetarg nieograniczony na usługi transportowe, załadunkowe, wyładunkowe dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zał.nr 1-wzór oferty
4. zał.nr 2-oświadczenie z art.22
5. zał.nr 3- oświadczenie z art.24
6. zał. nr 4-grupa kapitałowa
7. zał.nr 5-wykaz osób do realizacji zamówienia
8. zał. nr 6 - projekt umowy
9. zał.nr 7 -wykaz urządzeń
10. zał.nr 8-podwykonawcy
11. zał.nr 9-wykaz usług
3.06.2015 - Zakup i dostawa fagotu

pliki do pobrania

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. zał. nr 1 -opis przedmiotu zamówienia
4. zał. nr 2 -wzór oferty
5. zał. nr 3-oświadczenie z art. 22
6. zał. nr 4 -oświadczenie z art. 24
7. zał. nr 5 - umowa(projekt)
8. zał. nr 6- wykaz dostaw
9. zał. nr 7-grupa kapitałowa

5.03.2015 - Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Teatru Wielkiego w Poznaniu

pliki do pobrania
1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SIWZ
3. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ -2


 9.10.2014 - Produkcja i dostawa materiałów wydawniczych

  pliki do pobrania

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. SIWZ

  3. Oferta

  4. Formularz cenowy

  5. Oświadczenie z art. 22

  6. Oświadczenie z art. 24

  7. Projekt umowy

  8. Wykaz usług

  9. Podwykonawcy

10. Grupa kapitałowa

 7.11.2014 - Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

 

pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu  pdf 

2. SIWZ   pdf 

3. Wzór oferty   pdf   doc

4. Oświadczenie z art. 22   pdf   doc

5. Oświadczenie z art. 24   pdf   doc

6. Grupa kapitałowa   pdf   doc

 

16.12.2014 - Usługa sprzątania

pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu   doc
2. SIWZ   doc
3. Formularz cenowy doc
4. Powierzchnie do sprzątania doc
5. Wykaz rejonów do sprzatania doc
6. Grupa kapitałowa doc
7. Druk oferty doc
8. Oświadczenie z art. 22 doc
9. Oświadczenie z art. 24 doc
10. Wykaz usług  doc
11. Wykaz osób do realizacji zamówienia  doc
12. Projekt umowy  doc
13. Mapa Teatr  pdf
14. Mapa Dom Aktora  pdf
Powrót do góry